Velikonoční rytířská slavnost - Hrad Okoř (2017)

Řecko Thessaloniki - Soluň

4.Středověké slavnosti - Břevnovský klášter

Dobřichovice - Uvítání císaře Karla IV. (2017)

Hrad Okoř - 5. Svatováclavské slavnosti (2017)

Dolní Jirčany - Svatováclavské posvícení (2017)

Zámek Lužec - Středověká slavnost (2017)