Velikonoční rytířská slavnost - Hrad Okoř (2018)

Dolní Jirčany - Svatováclavské posvícení (2018)

5.Středověké slavnosti - Břevnovský klášter (2018)

Hrad Okoř - 6. Svatováclavské slavnosti (2018)