Velikonoční rytířská slavnost - Hrad Okoř (2016)

3.Středověké slavnosti - Břevnovský klášter (2016)

Dobřichovice - Uvítání císaře Karla IV. (2016)

Hrad Bezděz - Rytířské turnaje (2016)

Jílové u Prahy - Středověké slavnosti (2016)

Hrad Okoř - 4. Svatováclavské slavnosti (2016)

Dolní Jirčany - Svatováclavské posvícení (2016)